Responsibility Acknowledgment  
Statements: ==>
...  The Khương-Hữu family name and its legacy...
"Bước tới xứ người bóng  xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Đông đúc dưới đường người xa lạ
Lác đác bên kia nhiều maí nhà
Nhớ ViệtNam đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng caí gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta."

Phỏng theo "Đèo Ngang" cũa
Bà Huyện Thanh Quan
The Khương Hữu is a well established family name in South Vietnam, Europe, and USA (primarily in Saìgòn, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Europe, and USA). It's family tree and historical
root can be traced  as follows:

Approximately in 1122 BC., there was an ancient Chu dynasty  (known as "Chou" by Western Historians ), a Chinese royal imperial family. The Chu dynasty had a grass root
support across the country and was credited for the unification of China, offering its citizen peace and prosperity. Lord Khương Tữ Nha served in a key powerful position
(equivalent to a Prime Minister position in the 20th century) under Emperor Chu to overthrow an unpopular and corrupted Trụ Vương Empire and united China. Lord
Khương Tữ  Nha  (and his descendants) was later granted his own independent provincial territory and kingdom to govern for over 7 centuries(1122 BC to 253 BC).

Almost 700 years later, resulting from internal power struggle and  civil wars, China became six (6) fragmented kingdoms. The so-called 1st Emperor Tần Thủy Hoàng (aka.
"The Dragon King") emerged and united all kingdoms under 1 vast China Empire. The great wall of China construction also began during this period ( approximately 210 BC).
The Khuong's managed to remain in power in its own provincial Imperial  territory for many more centuries.

The Hán dynasty came to power and ruled China for the next 800 years after defeating the 1st Emperor dynasty (Tần Thủy Hoàng) and ruled China for 800 years. Then
succeeded by the Đừơng (Chin), the Tống (Xung), The Minh (Ming), The Mông Cổ (Mongolia) and the Mãn Thanh ̣(Manchuria) dynasties that ruled China for the next 12
centuries...

... Starting from 920 AD and thereafter, our family last name Khương became Khương Hữu. The Khương Hữu descendants became academic scholars (or warriors) and
served as cabinet members or WarLords under various dynasties until the abdication of the  last Emperor of China (and in Việt Nam until 1975). There are
reportedly  numerous imperial historical records under the  Đường,  the Tống ,  the  Minh, and the  Mãn Thanh dynasties that survived through times and are still preserved in
China and Taiwan as historical archival documents to support our claim.        

During the late 18th - early 19th Century, a Manchuria Warlord & Minister of  Defense,Vi  Hữu Khương, a descendant of Imperial Lord Khương Tữ Nha , served as
Prime Minister under the Manchuria Dynasty - Emperor Quang Tự. Lord Khương Hữu Vi attempted to overthrow the Endowger Dragon Empress Từ Y Thái Hậu in order to
reform the corrupted empire but was it was too late. He was imprisoned and sent to exile as the Emperor was forced to abdicate. In the 1950's, as the civil  war and revolution
conflict ended, Lt. General Khương Hữu Khang, a descendent of Lord  Khương Hữu Vi, took refuge in Taiwan along with Field Marshall and War Lord, and later president of
Taiwan, ChiangKai-Shek. Lt. General Khương Hữu Khang met with Mr.  Khương Hữu Bá in Saigon,Vietnam, to discuss and confirm about possible family links.

Prior to 1975, the Ambassador from the Republic of China provided our family with artifacts and family documents of Lord Vi  Hữu Khương  as evidence of strong possible
family links between the Khương Hữu's in Vietnam and China...

A direct descendant of Lord Vi Hữu Khưong, Doctor  Khương Hữu Vi  is a resident and Professor at the University of Arizona is working with us on a re-confirmation of our
families connection from his 400 years of family tree records...

A younger son of  Imperial War Lord Khương Hữu Vi, Mr.  
? Hữu Khương ̣(his tombstone was found at the Khương's cemetery, his first name faded away from years of
deterioration) from Amoy, Phước Kiến, China, migrated to the south, in a province of Vietnam. In his journey to Việt Nam, Mr. Khương  took his 2 sons Chiên Hữu  Khương(18
years old) and Lý Hữu Khương ̣(20 years old) and settled at village Thứa Đức (later merged with village Long Châu, called county Long Đức Đông ̣ inside city Vĩnh Long).

They began building their wealth by accumulating vast land ownership. Mr. Khương Hữu Chiên expanded his business empire with commercial ships, and massive rice fields.  
The two younger Khươngs later got married to Vietnamese girls. Their graveyards and tombstones were located in Vĩnh Long, Việt Nam in the early 1900’s by our great uncle,
Mr. Lân Hữu Khương and our grand-father, Mr. Phi Hữu Khương (and as recent as in April of 2004).

The older brother Mr. Khương Hữu Lý  family moved away for business ventures. They all passed away without any surviving descendant. His Family Tree is as below.

For more information on Mr.  Khương Hữ̃u Lý, click here:                ===>  
Mr.  Khương Hữu Lỵ́  Direct Descendants Page


Therefore, Mr. Khương Hữu Chiên   is officially recognized as the original root of the Vietnamese's Khương Hữu's grand-family ancestor in Việt Nam, Europe, and USA.

                                      Tiểu Sử cũa những Danh Nhân họ " Khương "

Khương là một "họ" chánh tông họ của người Á Châu. Họ này có mặt ở Trung Quốc (Hán tự: 姜, Bính âm: Jiang), đứng thứ 32 trong danh sách Bách gia tính. Đây là một trong
các họ có
nguồn gốc cổ nhất ở Trung Quốc, bắt nguồn từ thời Viêm Đế, một trong những người được coi là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Họ Khương còn xuất hiện khá phổ
biến ở Triều Tiên - là con chaú cũa Khương Tữ Nha di lập nghiệp tại Đại Hàn Quốc(Hangul: 강, Romaja quốc ngữ: Kang hoặc Gang) và Việt Nam.

Trong phương ngữ tiếng Việt, âm đọc "Khương" tại miền Nam có thể đọc thành "Khang".


Danh nhân họ Khương gồm có : Trung Quốc, Triều Tiên, và Việt Nam.


Trung Quốc
 1. Khương Tử Nha, tên thật là Khương Thượng, khai quốc công thần của nhà Chu
 2. Khương Duy, đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc
 3. Khương Quỳ, nhà văn, nhạc sĩ thời Nam Tống
 4. Khương Lập Phu, nhà toán học Trung Quốc
 5. Khương Hữu Vi - Thủ Tướng tức vị Vương Gia Triều Đại Hoàng ̣Đế Quang Tự (Má̃ng Thanh 1875 - 1908 ) - thầy của Lương Khải Siêu (1 Danh-Nhân-Thi-Sĩ Trung
  Quốc)  

Triều Tiên (Đại Hàn)
 1. Gang Yi-sik (Hán Việt: Khương Dĩ Thức), đại tướng thời Cao Cấu Ly
 2. Kang Dong-won (Hán Việt: Khương Đông Nguyên), nam diễn viên Hàn Quốc
 3. Kang Hye-jeong (Hán Việt: Khương Huệ Trinh), nữ diễn viên Hàn Quốc

Việt Nam
 1. Khương Thần Dực: Thứ sử Ái châu, Thanh Hóa.
 2. Khương Công Phụ: Cháu nội Khương Thần Dực, là người xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thi đỗ tiến sĩ tại Trung Quốc năm 784 và được nhà Đường
  ban đầu phong chức Hiệu thư lang, thăng dần đến Gián nghị đại phu. Cuối cùng trở thành Tể tướng của phương Bắc[1]
 3. Khương Công Phục: Em của Khương Công Phụ, Tiến sĩ, được nhà Đường phong chức Lang Trung bộ Lễ, Bắc bộ Thị lang.
 4. Khương Thế Hiền: Thi đỗ thám hoa trong kỳ thi năm Canh Dần 1650 đời Lê Thần Tông.
 5. Khương Hữu Long: Tổng Trưởng Y Tế triểu đại cuối cũa nhà Nguyễn - Hòang Đế Bão Đại
 6. Khương Hữu Bá: Đại Tá Hải Quân VNCH - Tư Lệnh Vùng IV Duyên Hải - Chí Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân - Chánh Tranh Tra Hải Quân VNCH.
 7. Khương Hữu Quí: Khoa Học Gia - Tổng Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Cancer tai Pháp Quốc - Thi đổ 3 lần Tiế́n Sĩ.
 8. Khương Hữu Điểu: Tổng Trưởng Kinh Tế và Tổng Giám Đốc Ngân Hàng khuết Trương Kỷ Nghệ VNCH.
The Khương Hữu  Legacy ==>
A QUICK NAVIGATION PATH    ==>
                                                                                                                                  -  Disclaimer -

All texts, statements, claims, and pictures are not intended to offend, insult, or humiliate any individual. The sole purpose of this website  www.Khuong-Huu.Com is to record, publish, and communicate with
the Khuong's worldwide and to make available lost ancient Chinese-Vietnamese historical legacies to individuals who are interested in knowing more about The Khuong's histories and their "where-about"
from "the beginning  of time", through 1975 and thereafter.

Any questions / comments about this website, please direct to following email address:  ==>>  
webMaster@Khuong-Huu.com
                                                                                                                     - Technical Note -

Option or Properties Setting screen (depending upon your Windows Operating System version).  If the Vietnamese names are not displayed correctly, please change your "Web Base FONT" Internet Options (within your
Browser)  to ARIAL . All Slide & Video shows and Musics at this WebSite need Basic Windows Media Player - You may download a free versionof  Windows Media Player at Microsoft website as needed.
CLICK  HERE
Khuong
Vĩnh Long
======>
                                                                                                                                    -  Exclusive COPY RIGHTS -

                  All contents and format of this WebSite are the sole properties of the Khuong Huu family. All kinds of reproduction  & replications are strictly prohibited.  

KHƯƠNG
(In Chinese)
Khương Hữu Website last updated on :12-29-2011
Bàn Thơ Tổ Tiên Tại Plano, TX Click at this  Khương  
Last Name Logo in Chinese Ancient Character    ===>