...  The Khương Hữu  family name and its legacy...
Press Release & Announcements
    Page: 3
Khuong
                                                                                                                                      May 1st, 2011

Miss Khương H. Thị Điều has left the Khương Hữu family ... With profound sadness and regret to inform all relatives that Mrs. Khương H. Thị Điều (Daughter of Ông Khương Hữu Lan- tự Ông Tám)
has deceased  at her residence in SàiGòn, Việt Nam on  May1st, 2011.

Thật đau buồn thông báo cho tất cã chú, cô, dượng, các anh chị, và các em, and cousins/cousines là Cô Hai Điều vừa mảng phần tại  SàiGòn, ViệtNam ngày 1 tháng  Năm, năm 2011 Dương Lịch .
Cô Hai Điêù  là con gái cũa Ông Chú Tám Khương Hữu Lan. Thế là thêm một người cũa thế hệ trước cũa Khương Hữu đã ra đi. Kính Cầu xin cho Cô Hai Điều được siêu thoát kiếp sống con người
và luật tuần hoàn cũa thế gian đễ về cõi Phật.

Mrs. Khương was the wife of Mr. Phạm Thế Hùng, the South Việt Nam IRS Commissioner (Chánh Sự Vụ Sỡ Kiễm Nã Toàn Quốc Tổng Nha Quan Thuế Việt Nam Cộng Hoa - Mr. Phạm Thế Hùng
only reported directly Prime Minister Trần Thiện Khiêm - which was regarded as a Cabinet Member position). She is survived by three children: Mr. Phạm Thế Dũng, Mr. Phạm Thế Tùng, and Mrs.
Phạm Thế Thùy Nhung, their respected spouses/children. Mrs. Khương H. Thị Điều was buried at the Khương Hữu cemetery in Mỹ Tho next to her husband and her parents.
                                                                                                                                       January 16, 2012

THẬT ĐAU BUỒN THÔNG BÁO CHO TẤT CÃ BÀ CON KHƯƠNG HỮU LÀ CÔ ÚT HIỆP VỪA MẢNG PHẦN TỐI CHỦ NHẬT NGÀY 1-15-2012.

MRS. KHƯƠNG H. THỊ HIỆP was youngest daughter of Ông Tư - DR. KHƯƠNG HỮU LONG. SHE WAS MARRIED to Dr. HỒ TRUNG DUNG, Former Dean and VICE CHANCELLOR OF MEDICAL
SCHOOL  of South ViệtNam. She is surived by five children: Mrs. Hồ Thị Ngọc Diệp, Mrs. Hồ Thị Quế Chi, Mrs. Hồ Thị Quế Diêu, Mr. Hồ Trung Khương, and Mrs. Hồ Thị Ngọc Dung.


===>
http://www.khuong-huu.com/Hiep_Thi_H_Khuong.html  


More information in regard to funeral will be made available soon...
                                                                                                                                     January 16, 2012

THẬT ĐAU BUỒN THÔNG BÁO CHO TẤT CÃ BÀ CON KHƯƠNG HỮU là Cô Năm Bé - Mrs. Khương H. Thị Võ  VỪA MẢNG PHẦN TỐI  Thứ Năm  NGÀY 5-2-2013. Cô Năm Bé hưởng thọ 92 tuổi.

Mrs. KHƯƠNG H. THỊ VÕ was the the youngest daughter of Ông Ba-  Mr.  and  KHƯƠNG HỮU PHI. SHE WAS MARRIED to Dr. HOÀNG GIA HỢP, Former Deputy Secretary of Health for South
ViệtNam and founder / CEO of Hùng Vương OBGYN Hospital in SàiGòn. She is surived by 1 daughter Mrs. Hoàng Thu Thủy ( and her husband Dr. Tạ Minh Hiển and 2 grandchildren)

===>
http://www.khuong-huu.com/Vo_Thi_H_Khuong_Descendants_Tree.html  

Cô Năm là người đã ẩm tôi (Khương Hữu Thọ Francis) cúng đầy tháng !!! Quả là một tâm tư nổi lòng như  Ngàn Chùy Vạn Khổ khi phải vỉnh biệt người cô khả kính mến thương nầy !!!
Cô Năm mầ́t cùng ngày với Ông Bà Nội May 2nd...  Thật là an ủi cho Cô Năm là Thu Thủy và chồng đã an bài cho Cô Dượng được an nghĩ bên nhau taị Toronto, Canada
Được tin buồn cô Cao thị Phương Mai, trưởng nữ của cô Tư Khương Hữu Ngàn vừa tạ thế ngày 3 tháng 8 lúc 5g sáng tại Sàigòn.  Phương Mai ra di để lại
chồng là anh Võ Minh Hải và con gái Võ Minh Phương Thảo .

Phương Mai là trưởng nữ của cô Tư Khương Hữu Ngàn và dược sĩ Cao Thái Hoành .  Dòng họ Cao là một gia đình danh giá đã giữ nhiều chức vụ then chôt
trong ngành ngoại giao của chính phủ VNCH .  Phương Mai sinh ở Vĩnh Long sau đó lên theo học ở Saigon  dưới sự bảo bọc của chú thím Khương Hữu
Điểu và đã tốt nghiệp tú tài toàn phần (BAC II ) tại trường Couvent Des Oiseaux.  Sau 75, Phương Mai ở lại Việt Nam.  Năm 2011 , Phương Mai mắc
bệnh ung thư và được đưa sang Singapore điều trị .  Sau hai năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này , Phương Mai đã ra đi trong vòng tay thương yêu
của chồng và con gái .  

Anh Võ Minh Hải đã mất đi một người vợ hiền , một người bạn đời trung thành và cháu Võ Minh Phương Thảo mất đi một người mẹ thân yêu ,  Khương Tộc
chúng ta cũng đã mất đi một thành viên thân thương .  

Đại Gia Đình Khương Hữu thành thực chia buồn cùng Minh Hải và cháu Thảo .  Cầu mong hương linh của Phương Mai sớm về cõi niết bàn .

Theo di ngôn cũa Phương Mai, tro cốt được thỉnh về chùa đễ nghe kệ kinh, và trải ra Biển Đông - cát bụi trở về cát bụi ... Thật Đau Lòng và Thương Tiếc!

Đại Gia Đình Khương Hữu vô cùng  đau buổn và thương tiếc đễ thông báo là Hiền Thê cũa Bác Sĩ Khương Hữu Đức vừa mảng phần tạ̣i Bayonne , France
vào ngày 19 tháng ̣9 năm 2014.  Bà Bác Sĩ Khương Hữu Đức nhủ danh Lê Thị Phi Vân (  ái nữ cũa người sáng lập và chủ nhân cũa hảng Bánh Phòng Tôm
Sa Giang - Việt Nam trước năm 75's) -  tốt nghiệp Luật Khoa Sài Gòn và đã kết hôn với Bác Sĩ Khương Hữu Đức năm  1974.  

Cáo Phó như trên.

Xin cầu chúc cho Phi Vân tiêu diêu miền cực lạc bên đức Phật Tổ và Dr. Khương Hữu Đức cùng tang quyến sớm được an tỉnh tinh thần với cuộc sống.


With profound regret and deepest sorrow to inform you all that Dr. Khương Hữu Đức's spouse has forever left the Grand-Family Khương Hữu on September
19, 2014. On behalf of the Grand-Family Khương Hữu, we would like to extend our sincerest profound sympathy to Dr. Khương Hữu Đức and family. Mrs. Phi
Vân Lê Khương Hữu is  the direct heir/daughter of The Founder and CEO of Bánh Phòng Tôm Sa Giang in SàiGòn, South Viêt Nam before 1975's era.
We are certain that Phi Vân rests forever in peace and harmony in Buddha 's domain.

Đại Gia Đình Khương Hữu vô cùng  đau buổn và thương tiếc đễ thông báo là Ông Khương Hữu Bá vừa từ trần ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại tư gia Ft. Worth, Texas.